Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesora Jana Boczka, znakomitego akarologa specjalizującego się w badaniu szpecieli (Eriophyoidea), rozkruszków (Astigmata) i dobroczynków (Phytoseiidae), wieloletniego członka honorowego PTA, który obok olbrzymiej wiedzy, nie tylko akarologicznej, posiadał dar niesienia pomocy zarówno kolegom, jak i studentom i wszystkim jej potrzebującym.

patrz także: https://www.zakliczyn.pl/aktualnosci/zmarl-prof-jan-boczek/

Więcej informacji o Profesorze można znaleźć tutaj: https://acarology.com.pl