Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Jana Boczka, która odbędzie się 24 maja 2017 roku w gmachu Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie (Sala Seminaryjna, wejście C).

Jan Boczek – ur. 23.01.1927 w Faściszowej, powiat tarnowski
Żona: Barbara
Dzieci: Urszula i Jacek
Wnuczki: Katarzyna, Joanna i Izabela

1946 – Liceum Ogólnokształcące, Tarnów
1946–1951 – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1951–1960 – IOR w Puławach
1961–1963 – Oddział Warzywnictwa IUNG w Skierniewicach
1960–1997 – SGGW w Warszawie
1962–1992 – kierownik Katedry Entomologii Stosowanej
1965–1967 – Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
1967–1972 – Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
1958 – doktorat (IUNG)
1958 – stypendium Rockefellera, USA
1961 – habilitacja (SGGW)
1963–1994 – kierownik 9 tematów amerykańskich (7 Certificates of Appreciation)
1997 – doktor honoris causa SGGW
2006 – doktor honoris causa UR w Krakowie

Badania Profesora dotyczyły: roztoczy (szpecieli, rozkruszków, dobroczynków) i owadów – szkodników magazynów i przechowalni.

Opisał 35 nowych rodzajów i 229 nowych gatunków. Opublikował 180 twórczych prac naukowych. Jest autorem/współautorem 24 książek.