XV Międzynarodowy Kongres Akarologiczny odbył się w dniach  2-8 września 2018 roku w Antalyi (Turcja). Miejscem obrad i zakwaterowania uczestników był kompleks hotelowy nad Morzem Lewantyńskim.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Sebahat K. Ozman-Sullivan. Peter Schausberger przypomniał sylwetki zmarłych akarologów, którzy odeszli od czasu ostatniego światowego Kongresu, który odbył się w 2014 roku w Japonii. Zhi Qiang Zhang ogłosił decyzję kapituły przyznającej nagrody im. Prof. Jamesa Allena McMurtry’ego. W 2018 w gronie nagrodzonych znaleźli się Gerald Krantz i Evert Lindquist.

Po ceremonii otwarcia, uczestnicy wysłuchali pierwszych wykładów plenarnych. W trakcie całego Kongresu wykłady plenarne wygłoszone zostały przez Jima W. Amrine’a z West Virginia University – “Project for a world-wide interactive eriophyoid database”, Marię Navajas z French Institute of Agricultural Research (INRA) – “Mites in a changing world”, Peter Schausbergera z University of Vienna – “Behavioral plasticity of plant inhabiting
predatory mites shaped by early life experiences”, Kostę Y. Mumcuoğlu z Hebrew University of Jerusalem – “The influence of global warming on tick vectors”, Hansa Klompena z Ohio State University – “Higher order relationships in the Uropodina (Mesostigmata)” oraz Eddiego A. Ueckermanna z North West University – “South African and African acarology”.

Każdego dnia obrady prowadzone były równolegle w trzech salach; odrębna sala przewidziana została na sesje posterowe.

Referaty przyporządkowano do niżej wymienionych, sekcji tematycznych:

Dzień 1 (poniedziałek): roztocze o znaczeniu medycznym / weterynaryjnym; ekologia i behawior / ewolucja i filogeneza; taksonomia i systematyka / kontrola biologiczna.

Dzień 2 (wtorek): akarologia rolnicza / kleszcze i choroby odkleszczowe w Turcji; zapobieganie bioinwazjom roztoczy; interakcje pomiędzy roztoczami i roślinami / akarologia glebowa / akarologia wodna.

Dzień 4 (czwartek): kleszcze i choroby odkleszczowe na świecie / biologia i fizjologia kleszczy / epidemiologia i systematyka kleszczy / zintegrowane zwalczanie szkodników; taksonomia i systematyka / bioróżnorodność / ewolucja i filogeneza; kontrola biologiczna / akarologia rolnicza / taksonomia i systematyka.

Dzień 5 (piątek): alternatywne pestycydy / kontrola chemiczna i oporność; bioróżnorodność – rozprzestrzenianie się roztoczy – taksonomia i systematyka / ekologia i behawior roztoczy – dynamika populacji; kontrola biologiczna.

Dwie sesje posterowe, poza blokami tematycznymi które zostały uwzględnione również w sesjach referatowych, dotyczyły m.in. kolekcji muzealnych, fauny roztoczy jaskiniowych, powiązań filogenetycznych w obrębie Acariformes oraz patogenicznych i endosymbiotycznych bakterii związanych z pasożytami roślin i zwierząt.

W trakcie czterech dni wypełnionych obradami akarolodzy z 46 krajów zaprezentowali łącznie 187 referatów oraz 89 posterów. Organizatorzy XV ICA zadbali o to, by spotkanie akarologów w upalnej Antalyi było bogate pod względem merytorycznym. W przerwach, w trakcie rozmów kuluarowych będących okazją do wymiany poglądów i nawiązywania nowych, akarologicznych kontaktów, zgromadzeni mogli się też częstować doskonałą turecką herbatą oraz wspaniałą baklawą i chałwą. Trzeci dzień kongresu przeznaczony był na zwiedzanie okolic Antalyi. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć tereny wystawy Expo 2016, której motywem przewodnim było rolnictwo oraz z bliska przyjrzeć się uprawom lokalnych owoców i warzyw.

W ramach wycieczki popołudniowej zaplanowane zostało zwiedzanie ruin amfiteatru Aspendos, akweduktów oraz starożytnej świątyni Apolla w Side.

W czwartek, po zakończeniu sesji referatowych, odbyła się uroczysta kolacja. Przyjęcie zorganizowane zostało na statku wycieczkowym „Harem II” a widoki rozpościerające się ze statku, m.in. pięknie oświetlony, wpadający do morza wodospad oraz wzburzone wody Zatoki sprawiły, że było to jedno z bardziej zapadających w pamięć przyjęć.

Podczas ceremonii zakończenia wręczone zostały nagrody dla studentów, przyznane przez Komitet Naukowy za najlepsze wystąpienia w formie referatów i posterów. Dwa z sześciu równorzędnych wyróżnień powędrowały do Polski, a dokładnie do Poznania. Nagrody otrzymały: Alicja Laska – w kategorii referat oraz Natalia Szudarek-Trepto – za poster.

Enrico de Lillo w imieniu organizatorów najbliżej konferencji EURAAC (2020) przedstawił miasto spotkania – Bari we Włoszech. Zgromadzeni poinformowani zostali również o wytypowaniu miejsca kolejnego, XVI Światowego Kongresu Akarologicznego, który odbędzie się w 2022 w Auckland, w Nowej Zelandii.

Na zakończenie spotkania, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Sebahat K. Ozman-Sullivan podziękowała wszystkim za przybycie i oficjalnie zamknęła XV Międzynarodowy Kongres Akarologiczny.

Hanna Moniuszko, Marta Konikiewicz
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu