5 października 2012 odbyło się we Wrocławiu w Uniwersytecie Przyrodniczym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTA, w którym uczestniczyło 18 osób. Zgodnie z programem Prezes PTA prof. Wojciech Witaliński odczytał sprawozdanie Zarządu za okres II kadencji (2008-2012), a następnie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011 i okres II kadencji przedstawił Przewodniczący KR prof. Piotr Skubała. Zarówno sprawozdanie Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte przez uczestników Zebrania, którzy postanowili udzielić absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Towarzystwa na III kadencję (2012-2016). Prezesem PTA została wybrana prof. Joanna Mąkol (UP Wrocław), która przedstawiła kandydatury pozostałych członków Zarządu. Skład zarządu po jego ukonstytuowaniu się jest jak następuje: Joanna Mąkol (prezes), Wojciech Witaliński (wiceprezes), Magdalena Nowak-Chmura (sekretarz), Anna Wierzbicka (skarbnik) oraz Jacek Dabert i Andrzej Kaźmierski (członkowie Zarządu). Skład Komisji Rewizyjnej: Piotr Skubała (przewodniczący), Anna Labrzycka (zastępca przewodniczącego) oraz Marek Asman (członek Komisji).

Na zakończenie prof. Andrzej Kaźmierski podziękował w imieniu członków PTA ustępującemu Prezesowi i pozostałym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w imieniu zebranych za kierowanie Towarzystwem przez ostatnie cztery lata i życzył nowo wybranym władzom.

 

Wojciech Witaliński