Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Otrzymaliśmy informację, że wydawnictwo Annales Zoologici zamierza wydać specjalny numer poświęcony Profesorowi Ziemowitowi Olszanowskiemu. Szczegóły poniżej:

„Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do przesłania artykułu do specjalnego numeru Annales Zoologici poświęconego wybitnemu polskiemu akarologowi i naszemu bliskiemu przyjacielowi, Profesorowi Ziemowitowi Olszanowskiemu, który zmarł w ubiegłym roku.
Ziemowit był specjalistą od Oribatida, który w pełni rozumiał wartość zarówno tradycyjnej, jak i integracyjnej taksonomii oraz ich znaczenie dla badań ekologicznych, biogeografii i ewolucji. Artykuły opublikowane przez Ziemowita były inspiracją dla wielu młodych naukowców, a także w pełni doświadczonych zoologów.
Z ogromną przyjemnością rozpatrzymy propozycje Państwa publikacji do tego specjalnego wydania, będącego pamiątką dziedzictwa  naukowego naszego przyjaciela.
Bylibyśmy szczególnie wdzięczni za przedłożenie prac opisujących nowe taksony nazwane na cześć Profesora Olszanowskiego.
Uprzejmie prosimy również o przesłanie tej prośby wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane przesłaniem takiej pracy do naszego specjalnego numeru.
Annales Zoologici jest wydawany co kwartał przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Jest to międzynarodowe czasopismo poświęcone wszystkim aspektom systematycznej entomologii (w szerokim znaczeniu).
Współczynnik wpływu czasopisma wynosi obecnie 0,841 i jest indeksowany przez SCOPUS i WoS.
Termin składania manuskryptu: 30 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji o czasopiśmie można znaleźć na stronie: https://bioone.org/journals/annales-zoologici
Szczegółowe instrukcje dla autorów: https://miiz.waw.pl/periodicals/annales-zoologici/AZ-Instructions-for-authors-2016.pdf
Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz również skontaktować się bezpośrednio:
Redaktor naczelny: Dariusz Iwan: darek@miiz.waw.pl
oraz
Małgorzata Kolicka: kolicka@amu.edu.pl
Łukasz Kaczmarek: kaczmar@amu.edu.pl
Krzysztof Zawierucha: k.p.zawierucha@gmail.com