W dniach 18-21.09.2019 r naukowcy z 11 ośrodków w Polsce uczestniczyli w XXXVI Sympozjum Akarologicznym w Tryszczynie k. Bydgoszczy. Sympozjum zorganizowane zostało przez Pracowników Katedry Biologii Ewolucyjnej, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.

W trakcie ceremonii otwarcia Sympozjum, zebranych gości przywitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich Jego Magnificencja Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny, który witając gości, wyraził radość z przybycia tak licznego grona naukowców i życzył obrad na najwyższym poziomie merytorycznym. W związku z tragiczną śmiercią dr hab. Ziemowita Olszanowskiego, prof. UAM, cenionego specjalisty z zakresu akarologii, rozpoczęcie oficjalnej części Sympozjum zostało poprzedzone minutą ciszy.

Wykład plenarny otwierający sympozjum, wygłoszony został przez prof. dr hab. Joannę Mąkol. Tematyka wykładu oscylowała wokół filogenezy lądowych Parasitengona oraz blasków i cieni odkrywania pokrewieństw. Z uwagi na późną porę rozmowy naukowe kontynuowane były w kuluarach i przy wspaniałej kolacji.

Program Sympozjum objął pięć sesji referatowych oraz sesję posterową. Tematyka referatów dotyczyła zagadnień związanych z wykorzystywaniem narzędzi molekularnych w badaniach nad roztoczami, mechanizmów i interakcji obserwowanych u szpecieli, przędziorków oraz dobroczynkowatych, relacji pasożyt-żywiciel w przypadku Demodecidae, Syringophilidae oraz lądowych Parasitengona, a także różnych aspektów ekologii i biologii Mesostigmata oraz Sarcoptiformes. Sesja posterowa była poszerzeniem i dopełnieniem ww. zagadnień. Łącznie przedstawionych zostało 18 referatów oraz 15 posterów, co świadczy o niesłabnącym potencjale polskich akarologów. Wszystkie wystąpienia cieszyły się dużym uznaniem wśród słuchaczy, a ograniczony czas pozwalał jedynie na krótkie dyskusje, które kontynuowane były w kuluarach.

Komitet Naukowy, powołany na czas trwania Sympozjum, spośród autorów referatów i posterów przedstawianych przez dyplomantów oraz doktorantów, wyłonił laureatów, którzy zostali wyróżnieni nagrodami (referat: mgr Natalia Szudarek-Trepto, mgr Paula Zajkowska, lic. Kamila Karpicka-Ignatowska; poster: mgr Katarzyna Kaszewska, mgr Artur Trzebny, mgr Anna Płotka).

XXXVI Sympozjum Akarologiczne w Tryszczynie zakończyło się uroczystym, wieczornym spotkaniem przy grillu. Jak zawsze, rozmowom nie było końca, a kuluarowe spotkania przedłużyły się do godzin nocnych.

Zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na Walnym Zebraniu PTA – kolejne, XXXVII Sympozjum Akarologiczne odbędzie się w 2021 roku, a jego organizatorem będzie Uniwersytet Gdański.

 

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

 

Paula Zajkowska
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu