Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Akarologicznego dla profesora Gerda Albertiego (Uniwersytet w Greifswaldzie)

10 września 2010, to jest w drugim dniu XXXI Sympozjum Akarologicznego, odbywającego się w Tleniu w Borach Tucholskich (9-11 września 2009), obradowało Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa. Na wniosek Zarządu, profesor Gerd Alberti (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy) został przyjęty jednogłośnie w poczet członków honorowych Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.   Gratulujemy!     Wojciech Witaliński