PROFOSOR DARIUSZ J. GWIAZDOWICZ OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2023 W KATEGORII NAUKA

Plebiscyt na osobowość roku organizowany jest przez Polska Press, która jest grupą wydawniczą publikującą 20 dzienników regionalnych, 108 tygodników lokalnych, cztery dodatki telewizyjne oraz ponad 600 serwisów internetowych. Głosowanie odbywa się na kandydatów nominowanych w pięciu kategoriach (1. Kultura, 2. Działalność społeczna i charytatywna, 3. Biznes, 4. Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz 5. Nauka)…

Profesor Dariusz Gwiazdowicz osobowością roku 2023 w Wielkopolsce

Miło nam poinformować, że Profesor Dariusz Gwiazdowicz, wiceprezes naszego Towarzystwa, uzyskał największe poparcie w  głosowaniu na łamach Głosu Wielkopolskiego podczas plebiscytu na osobowość roku 2023 w Wielkopolsce w kategorii nauka, który został rozstrzygnięty 4 czerwca br. Laureatowi serdecznie gratulujemy, a zainteresowanych szczegółami odsyłamy do Głosu Wielkopolskiego: https://gloswielkopolski.pl/osobowosc-roku-2023/pl/2005155

Zaproszenie

Drogie Członkinie i Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, oraz wszyscy Akarolodzy i Sympatycy Akarologii. Zbliżają się dwa ważne wydarzenia akarologiczne: 38. Sympozjum Akarologiczne TOMASZOWICE 2024 w dniach 25-28 czerwca 2024 (kontakt: w.witalinski@gmail.com, a także 10th EurAAc Symposium (sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Akarologów) w dniach 2-6 września 2024 (strona: https://www.euraac2024athens.com/) Zgodnie z intencjami organizatorów obu sympozjów, gorąco…

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2023 – NOWE WŁADZE PTA

15 września 2023 roku odbyło się w formie hybrydowej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTA, kończące V kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyło 21 osób. Zgodnie z programem odczytano sprawozdanie Zarządu obejmujące okres 10 grudnia 2019 do 15 września 2023, a następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2023. Członkowie PTA przyjęli sprawozdania, a następnie udzielili…

Składka członkowska

Szanowni Państwo, przypominamy, że na ostatnim Walnym Zebraniu członków PTA, które odbyło się dnia 10.06.2022 roku, większością głosów podjęto decyzję o wzroście składki członkowskiej Naszego Towarzystwa. Od roku 2023 składka członkowska wynosi 50zł/rok.