XXXI SYMPOZJUM AKAROLOGICZNE – TLEŃ 2009

„Spotkanie polskich akarologów w Borach Tucholskich”   Już po raz 31szy spotkaliśmy się na krajowym sympozjum akarologicznym. Tym razem odbyło się ono w dniach 9 do 11 października 2009 w Borach Tucholskich, w Tleniu. Dwanaście lat temu w sercu Borów Tucholskich miało miejsce 25te Krajowe Sympozjum Akarologiczne pt. „Akarologia w służbie człowieka”. Tym razem gościliśmy…

Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Akarologicznego dla profesora Gerda Albertiego (Uniwersytet w Greifswaldzie)

10 września 2010, to jest w drugim dniu XXXI Sympozjum Akarologicznego, odbywającego się w Tleniu w Borach Tucholskich (9-11 września 2009), obradowało Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa. Na wniosek Zarządu, profesor Gerd Alberti (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy) został przyjęty jednogłośnie w poczet członków honorowych Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.   Gratulujemy!     Wojciech Witaliński