XXXVII Sympozjum Akarologiczne – komunikat II

Szanowni Państwo, Istnieje już możliwość dokonania opłaty konferencyjnej. Dane do wpłaty, formularze oraz kolejne informacje znajdą Państwo na poniższej stronie internetowej: https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-i-sympozja/xxxvii-sympozjum-akarologiczne Znajdują się tam wszystkie niezbędne do rejestracji informacje.W imieniu K. O. Joanna N. Izdebska