Folder zawiera fotografie oraz rysunki roztoczy wykonane przez członków PTA