POŻEGNANIA: Profesor Ziemowit Olszanowski

13 września 2019 Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Doktora hab. Ziemowita Olszanowskiego, Profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownika Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii, który swoje życie naukowe poświęcił taksonomii, ekologii i zoogeografii roztoczy, w szczególności mechowców (Oribatida).  

Szczegóły

IX Sympozjum EURAAC – BARI 2020

IX EURAAC 2020 już za rok! IX Sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Akarologów odbędzie się w dniach 13-17 lipca 2020 w Bari (Włochy). Tytuł Sympozjum to ” Akarologia od 1.0 do 2.0: Postęp w zmieniających się czasach „.  W programie jak zwykle obok bieżących doniesień znajdą się wykłady plenarne przedstawiające najświeższe i najciekawsze osiągnięcia współczesnej akarologii. Więcej informacji: https://euraac2020.com/

Szczegóły

EURAAC – oficjalnie zarejestrowany

Od wielu lat akarolodzy spotykają się na organizowanych co 4 lata Sympozjach EURAAC (EURopean Association of ACarologists), część z nich jest członkami tej organizacji, ale dopiero w tym roku EURAAC jako oficjalne Stowarzyszenie zostało – po pokonaniu wielu przeszkód – zarejestrowane we Francji. Jest to niewątpliwy sukces determinacji kilku osób, a w szczególności Sergea Kreitera.…

Szczegóły

XXXV SYMPOZJUM AKAROLOGICZNE – OSIECK 2017

Wyjątkowość 35. Sympozjum Akarologicznego zawdzięczamy możliwości wspólnego świętowania Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Jana Boczka – wybitnego na skalę międzynarodową akarologa, naukowca, będącego niezaprzeczalnym wzorem do naśladowania – ale również przyjaciela, który swoją pozytywną energią i uśmiechem wypełnił serca wszystkich zebranych.

Jubileusz Prof. Jana Boczka – Zaproszenie

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Jana Boczka, która odbędzie się 24 maja 2017 roku w gmachu Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie (Sala Seminaryjna, wejście C). Jan Boczek – ur. 23.01.1927 w Faściszowej, powiat…

Szczegóły

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 – NOWE WŁADZE PTA

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące trzecią czteroletnią kadencję Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i jego ustępujących władz odbyło się 29 września 2016 w Collegium Biologicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział 25 członków PTA. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, a także za okres całej kadencji, tj. od…

Szczegóły