Aby zostać członkiem PTA proszę wypełnić poniższy formularz