Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVII Sympozjum Akarologicznym, które odbędzie się w Gdańsku, w dniach 8-11 czerwca 2022 r. Zakwaterowanie będzie miało miejsce w atrakcyjnie zlokalizowanym na Wyspie Sobieszewskiej Hotelu Renusz.

Zgłoszenia
 
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Sympozjum prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i odesłanie go na adres adam.januszkiewicz@ug.edu.pl w terminie do 10 kwietnia 2022 r.
Opłaty
 
Opłatę konferencyjną w kwocie 950 zł brutto (lub 850 zł brutto dla studenta / doktoranta) prosimy wpłacić przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2022 r.
Opłata obejmuje: udział w konferencji, noclegi, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), serwis kawowy, ognisko, wycieczkę oraz materiały konferencyjne.
Dane do wpłaty udostępnimy w kolejnym Komunikacie.
Informacje dla autorów
 
Streszczenia referatów i posterów prosimy przesyłać na adres adam.januszkiewicz@ug.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2022 r.
 
Wytyczne potrzebne do przygotowania posteru: format A1 lub mniejszy.
 
Wytyczne potrzebne do przygotowania abstraktu: format A4, maksymalnie 500 słów, język polski (wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman CE, odstęp pojedynczy); zamieścić tytuł (12 pkt, wytłuszczony), imiona i nazwiska autorów (11 pkt) wraz z afiliacjami (10 pkt) – między tytułem, nazwiskami i afiliacjami zrobić jednowierszowe odstępy, między afiliacjami a zasadniczym tekstem (11 pkt) zrobić dwuwierszowy odstęp. W komunikacie uwzględnić: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski (ewentualnie 3-4 pozycje piśmiennictwa).
W imieniu K.O.

Joanna N. Izdebska