POŻEGNANIA: Profesor Andrzej Klimek

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę Andrzeja Klimka, profesora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy. Był cenionym specjalistą w dziedzinie zastosowania roztoczy w bioindykacji aktywności gleb. Andrzej zmarł 10 czerwca 2020 roku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako oddany Przyjaciel, pasjonat przyrody, Człowiek zawsze życzliwy i uśmiechnięty.   Pogrzeb odbędzie się…

EURAAC – oficjalnie zarejestrowany

Od wielu lat akarolodzy spotykają się na organizowanych co 4 lata Sympozjach EURAAC (EURopean Association of ACarologists), część z nich jest członkami tej organizacji, ale dopiero w tym roku EURAAC jako oficjalne Stowarzyszenie zostało – po pokonaniu wielu przeszkód – zarejestrowane we Francji. Jest to niewątpliwy sukces determinacji kilku osób, a w szczególności Sergea Kreitera.…

Jubileusz Prof. Jana Boczka – Zaproszenie

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Jana Boczka, która odbędzie się 24 maja 2017 roku w gmachu Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie (Sala Seminaryjna, wejście C). Jan Boczek – ur. 23.01.1927 w Faściszowej, powiat…

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 – NOWE WŁADZE PTA

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące trzecią czteroletnią kadencję Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i jego ustępujących władz odbyło się 29 września 2016 w Collegium Biologicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział 25 członków PTA. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, a także za okres całej kadencji, tj. od…