POŻEGNANIA: Profesor Andrzej Klimek

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę Andrzeja Klimka, profesora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy. Był cenionym specjalistą w dziedzinie zastosowania roztoczy w bioindykacji aktywności gleb. Andrzej zmarł 10 czerwca 2020 roku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako oddany Przyjaciel, pasjonat przyrody, Człowiek zawsze życzliwy i uśmiechnięty.   Pogrzeb odbędzie się…

EURAAC – oficjalnie zarejestrowany

Od wielu lat akarolodzy spotykają się na organizowanych co 4 lata Sympozjach EURAAC (EURopean Association of ACarologists), część z nich jest członkami tej organizacji, ale dopiero w tym roku EURAAC jako oficjalne Stowarzyszenie zostało – po pokonaniu wielu przeszkód – zarejestrowane we Francji. Jest to niewątpliwy sukces determinacji kilku osób, a w szczególności Sergea Kreitera.…