Joanna N. Izdebska – prezes

Dariusz J. Gwiazdowicz – wiceprezes

 Anna Wierzbicka – sekretarz

Katarzyna Faleńczyk-Koziróg – skarbnik

Mirosława Dabert – członek zarządu

Wojciech Witaliński – członek zarządu