Tomasz Marquardt – przewodniczący KR

Magdalena Felska – zastępca przewodniczącego KR

Radomir Graczyk – członek KR