Poniżej znajduje się lista członków PTA. Nowi członkowie będą przyjmowani przez Zarząd PTA (Rozdz. III pkt 2 Statutu) na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego. W przypadku studentów i doktorantów prosimy opiekunów/promotorów o rekomendację. Serdecznie zapraszamy.

Imię i nazwisko Uczelnia/instytucja Preferowany kontakt Zainteresowania akarologiczne
Marek Asman Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Parazytologii,

ul. Jedności 8, 41-218 Sosnowiec

masman@sum.edu.pl roztocze kurzu domowego; roztocze przechowalniane; molekularna diagnostyka alergii na roztocze
Daria Bajerlein Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,

61-614 Poznań

daria.bajerlein@amu.edu.pl foreza Uropodina, entomologia sądowa
Jacek Dabert Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,

61-614 Poznań

dabert@amu.edu.pl taksonomia i filogeneza Astigmata (głównie Pterolichoidea i Analgoidea); ewolucja molekularna; koewolucja w układzie pasożyt-gospodarz
Mirosława Dabert Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Laboratorium Technik Biologii Molekularnej,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

mirkad@amu.edu.pl filogeneza i taksonomia molekularna roztoczy; metabarcoding roztoczy
Piotr Daszkiewicz Museum d Histoire Naturelle, Francja piotrdas@mnhn.fr historia akarologii (XVIII i XIX wiek)
Anna Derdak Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

ul. Samolotowa 2/8,

54-129 Wrocław

aderdak95@gmail.pl  Struktura i ultrastruktura żeńskich układów rozrodczych u Parasitengona
Katarzyna Faleńczyk-Koziróg Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  Katedra Biologii Ewolucyjnej,

Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz

kasia.fk@ukw.edu.pl ekologia akarofauny glebowej (głównie sukcesja); taksonomia, biologia i zoogeografia Mesostigmata
Magdalena Felska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców,

ul. Kożuchowska 5B, 51-631 Wrocław

magdalena.felska@upwr.edu.pl biologia i ekologia lądowych Parasitengona (Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea)
Sławomira Fryderyk Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców,

al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

s.fryderyk@biol.ug.edu.pl
Eliza Głowska Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

 glowska@amu.edu.pl Syringophilidae: taksonomia i filogeneza (badania morfologiczne i molekularne)
Radomir Graczyk Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt,

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

 graczyk@utp.edu.pl Oribatida: ekologia
Dariusz Gwiazdowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii Leśnej,

ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

 dariusz.gwiazdowicz@up.poznan.pl Mesostigmata: faunistyka, zoogeografia, taksonomia, biologia, ekologia, parazytologia
Joanna N. Izdebska Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców,

al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

 joanna.izdebska@ug.edu.pl akarologia parazytologiczna; roztocze skórne; Demodecidae, Sarcoptidae, Psoroptidae
Sylwia Koczanowicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii, Katedra Zoologii,

ul. Podchorążych 2, 31-054 Kraków

sylwiajaniczek27@gmail.com faunistyka Ixodida
Sławomir Kaczmarek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Biologii Ewolucyjnej,

Al. Ossolińskich 12, 85-094 Bydgoszcz

slawkacz@ukw.edu.pl Gamasida: ekologia, biologia, zoogeografia; taksonomia Sejidae
Jacek Kamczyc Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu,

ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

 jacek_kamczyc@tlen.pl Mesostigmata: ekologia i faunistyka
Katarzyna Kaszewska Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

 k.kaszewska@amu.edu.pl pasożytnicze roztocze ptaków z rodziny Syringophilidae: taksonomia i ekologia
Andrzej Kaźmierski Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

akazmierski@tlen.pl Prostigmata: taksonomia, filogenia i zoogeografia
Małgorzata Kiełkiewicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

malgorzata_kielkiewicz@sggw.edu.pl mechanizmy odporności roślin na roztocze
Małgorzata Kłyś Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. Podchorążych 2, 31-054 Kraków

klysgosia@poczta.onet.pl szkodniki magazynowe – roztocze i owady
Anna Kocoń Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Biologii Katedra Zoologii,

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków

a_kocon@wp.pl faunistyka Ixodida; fauna oraz znaczenie medyczne i weterynaryjne kleszczy atakujących zwierzęta domowe i dzikie
Marta Konikiewicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców,

ul. Kożuchowska 5B, 51-631 Wrocław

m.j.konikiewicz@gmail.com fauna lądowych Parasitengona w sukcynicie
Anna Labrzycka Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Laboratorium Technik Biologii Molekularnej,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 661-614 Poznań
anlab@amu.edu.pl pasożyty sierściowe (Myobiidae, Chirodiscidae, Myocoptidae, Listrophoridae): taksonomia
Alicja Laska Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Pracownia Ekologii Populacyjnej,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,

61-614 Poznań

 alicja.m.laska@gmail.com biologia i koewolucja roztoczy roślinożernych i ich żywicieli; układy rozrodcze roztoczy i spermatogeneza
Mariusz Lewandowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

mariusz_lewandowski@sggw.pl Eriophyoidea: ekologia, biologia i taksonomia; ochrona roślin: roztocze jako szkodniki oraz ich wrogowie naturalni
Justyna Liberska Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Laboratorium Technik Biologii Molekularnej,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 661-614 Poznań
justyna.liberska@amu.edu.pl parazytologia, transmisja i epidemiologia zoonoz, techniki wykrywania patogenów
Izabella Łaniecka Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

izabella.laniecka@gmail.com ekologia Gamasida
Ronald Łaniecki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,

61-614 Poznań

ronlaniecki@gmail.com Taksonomia, morfologia i filogeneza Endeostigmata, głównie Eupodoidea

 

Martyna Mikołajczyk Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

 martyna.marciniak555@gmail.com Prostigmata, parazytologia, koewolucja w układzie pasożyt-żywiciel
Natalia Marciniak-Musiał Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

 natalia.marciniak@amu.edu.pl Prostigmata, parazytologia, koewolucja w układzie pasożyt-żywiciel
Tomasz Marquardt Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Biologii Ewolucyjnej,

Al. Ossolińskich 12, 85-094 Bydgoszcz

tmarq@ukw.edu.pl Mesostigmata: ekologia, biologia, behawior
Alicja Matysiak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań alicjamatysiak@gmail.com kleszcze tropikalne
Joanna Mąkol Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców,

ul. Kożuchowska 5B, 51-631 Wrocław

joanna.makol@upwr.edu.pl lądowe Parasitengona (Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea): taksonomia, biologia, filogeneza, biogeografia; interakcje pasożyt – żywiciel
Katarzyna Michalska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

katarzyna_michalska@sggw.pl Eriophyoidea: ekologia rozrodu; zachowania rozrodcze, drapieżnicze i obronne roztoczy
Łukasz Mierzyński Uniwersytet Gdański, Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej,

al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

 luka.mie@gmail.com biologia, ekologia i taksonomia kleszczowatych Ixodida: Ixodidae)
Sergey Mironov Zoological Institute RAS,

Saint Petersburg, 199034, Russia

astigmata@zin.ru Astigmata, particularly feather mites: Analgoidea, Pterolichoidea; systematics, phylogeny, host-parasite associations
Hanna Moniuszko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

hanna_moniuszko@sggw.pl Trombiculidae: taksonomia, biologia, ekologia, rola w transmisji patogenów Otopheidomenidae: biologia, ekologia
Magdalena Nowak-Chmura Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii, Katedra Zoologii,

ul. Podchorążych 2, 31-054 Kraków

mnowak@up.krakow.pl faunistyka i taksonomia kleszczy (Ixodida), zawlekanie obcych gatunków kleszczy na żywicielu, parazytologia
Anna Przychodzka Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Pracownia Ekologii Populacyjnej,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

ania.radw@gmail.com ekologia szpecieli (Eriophyoidea), dyspersja u roztoczy fitofagicznych, ekologia molekularna
Ewa Puchalska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159,

02-776 Warszawa

ewa_puchalska@sggw.pl Biologia i ekologia Phytoseiidae; specjacja pokarmowa Eriophyoidae; interakcje Tetranychidae – roślina – entomofag
Jacek Radwan Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Biologii, Pracownia Biologii Ewolucyjnej,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

jradwan@amu.edu.pl dobór płciowy i polifenizm Acaridae
Elżbieta Rożej-Pabijan Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Biologii, Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
elarozej@vp.pl fauna roztoczy gniazd trzmieli, roztocze pasożytnicze pszczołowatych
Anna Seniczak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Ekologii,

ul. Ks. A. Kordeckiego 20,

85-225 Bydgoszcz

aseniczak@utp.edu.pl Oribatida: ekologia, ekotoksykologia, morfologia
Bożena Sikora Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

boszka@amu.edu.pl taksonomia Laelapidae
Anna Skoracka Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Pracownia Ekologii Populacyjnej,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

skoracka@amu.edu.pl ekologia i ewolucja roślinożernych roztoczy: ewolucja dyspersji i jej rola w kształtowaniu dynamiki populacji, ewolucja specjalizacji żywicielskiej
Maciej Skorupski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Katedra Łowiectwa  i Ochrony Lasu,

ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

maskorup@up.poznan.pl ekologia i taksonomia Mesostigmata
Piotr Skubała Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice

pskubala@us.edu.pl ekologia; sukcesja; taksonomia; Oribatida
Natalia Szudarek-Trepto Uniwersytet im. A. Mickiewicza , Zakład Morfologii Zwierząt,

 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

natalia.szudarek@amu.edu.pl filogeneza i taksonomia molekularna roztoczy
Wiktoria Szydło Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Pracownia Ekologii Populacyjnej,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

wszydlo@amu.edu.pl Eriophyoidea; specjalizacja żywicielska roztoczy fitofagicznych; stawonogi jako wektory wirusów roślin
Artur Trzebny Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Laboratorium Technik Biologii Molekularnej,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 661-614 Poznań
arturtrzebny@amu.edu.pl mikrosporydia u roztoczy
Anna Wierzbicka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu,

ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

wierzbaa@up.poznan.pl Oribatida: ekologia i faunistyka, kleszcze ekologia
Wojciech Witaliński Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii,

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

w.witalinski@gmail.com ultrastruktura, anatomia; układy rozrodcze; rozród; taksonomia; Parasitidae
Paula Zajkowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii, Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców,

ul. Kożuchowska 5B, 51-631 Wrocław

paula.zajkowska@upwr.edu.pl biologia i ekologia Trombiculidae, interreakcje pasożyt-żywiciel, ektopasożyty nietoperzy
Grzegorz Zaleśny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii, Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców,

ul. Kożuchowska 5B, 51-631 Wrocław

grzegorz.zalesny@upwr.edu.pl parazytologia i taksonomia
Andrzej Zawal Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku,

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

zawal@univ.szczecin.pl Hydrachnidia – taksonomia, ekologia, pasożytnictwo, filogeografia
Mateusz Zmudziński Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Morfologii Zwierząt,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

mat.zmudzinski@gmail.com zapis kopalny roztoczy: taksonomia, paleobiogeografia, paleoekologia; akaryzacja, ewolucja struktur marfologicznych; historia myśli akarologicznej