W dniach 8–11 czerwca 2022 r. w przepięknej, nadmorskiej dzielnicy Gdańska – na Wyspie Sobieszewskiej –  odbyło się XXXVII Sympozjum Akarologiczne. Organizatorami Sympozjum byli Pracownicy Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat nad Sympozjum sprawowało Polskie Towarzystwo Akarologiczne.

Rozpoczęcie Sympozjum zostało poprzedzone minutą ciszy upamiętniającej odejście prof. dr. hab. h.c. Czesława Błaszaka, honorowego członka PTA oraz prof. dr hab. Beaty Pokryszko, wybitnej specjalistki w dziedzinie malakologii.

Po serdecznym powitaniu uczestników Sympozjum przez Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG, wykład plenarny otwierający Sympozjum wygłoszony został przez dr. hab. Jacka Szwedo, prof. UG, który przybliżył wszystkim tematykę bio- i georóżnorodności żywic kopalnych, wprowadzając słuchaczy w niesamowity i unikalny świat bursztynu.

Późnym popołudniem wszyscy goście zostali zaproszeni na kolację grillową. Ciepły, letni wieczór, wyborne jedzenie i przyjazna atmosfera stanowiły bardzo dobrą okazję by po dość długim okresie, spowodowanym pandemią, w koleżeńskim gronie powspominać wydarzenia minionych lat.

Przez kolejne dwa dni Sympozjum odbywały się sesje referatowe, którym przewodniczyli: dr hab. Magdalena Nowak- Chmura, prof. UP i dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG oraz sesja posterowa prowadzona przez prof. dr. hab. Andrzeja Kaźmierskiego. Wszystkie prelekcje cieszyły się dużym uznaniem wśród słuchaczy co miało swoje odzwierciedlenie
w trakcie długich dyskusji. Referaty skupiały się m.in. na tematach związanych
z wykorzystywaniem narzędzi molekularnych w badaniach nad roztoczami z rodziny Analgidae (Acariformes: Psoroptidia) oraz Trombiculidae (Acariformes: Parasitengona), relacji pasożyt-żywiciel na przykładzie roztoczy z grup Blattisociidae (Parasitiformes: Mesostigmata), Ptyctima (Oribatida), Trombidiidae i Eriophyoidea (Acariformes: Prostigmata). Nie zabrakło również doniesień uwzględniających biologię roztoczy oraz dotyczących ultrastruktury jajnika przedstawicieli Trombidiidae i Arrenuridae (Acariformes: Parasitengona). Organizatorzy przygotowali dodatkowo podsumowanie swoich wieloletnich badań dotyczących Demodecidae (Trombidiformes) poszerzając treści o dalsze perspektywy badań nad tą grupą roztoczy. Sesja posterowa stanowiła swoistą kontynuację zagadnień dotyczących m.in. rozmieszczenia roztoczy w drzewostanach grądowych, wykazania nowych ognisk zoonotycznych chorób odkleszczowych w południowej Polsce, składu gatunkowego roztoczy w gniazdach rodzimych gatunków trzmieli, charakterystyki akarofauny w rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”, relacji roztoczy Demodecidae i Psorergatidae (Acariformes: Prostigmata) związanych z małymi ssakami (Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) oraz Demodecidae występujących u kota domowego.

 

Wielkie uznanie należy się Organizatorom Sympozjum, którzy zadbali o to, by wizyta na północy kraju (poza aspektem naukowym) wzbogacona była w atrakcyjne wydarzenia. Zorganizowana wycieczka na Wydział Biologii UG pozwoliła na odpoczynek i przedsmak letniego rozluźnienia. W jej trakcie, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski, człowiek – legenda, umilał czas wszystkim uczestnikom swoimi barwnymi opowieściami z wczesnej młodości i swoim życiu w malowniczych zakątkach Gdańska Oliwy. Niezaprzeczalnie wzruszającym momentem była podróż całej „akarologicznej rodziny” Pana Profesora w okolice jego rodzinnego domu.

W kampusie UG mieliśmy przyjemność zwiedzić Muzeum Inkluzji w Bursztynie oraz wziąć udział w warsztatach bursztynowych prowadzonych przez mgr. Błażeja Bojarskiego pod okiem wspomnianego specjalisty i kierownika Pracowni – dr. hab. Jacka Szwedo.

 

Oficjalne zakończenie Sympozjum miało miejsce na Wydziale Biologii UG, gdzie Komitet Naukowy, powołany na czas trwania Sympozjum wyłonił, spośród autorów referatów i posterów przedstawianych przez dyplomantów oraz doktorantów, laureatów, którzy zostali wyróżnieni nagrodami. W kategorii Najlepszy Referat nagrodzeni zostali: dr Paula Zajkowska, mgr Anna Derdak, mgr Anna Pińkowska, a w kategorii Najlepszy Poster wyróżnienia przyznano mgr Karolinie Cierockiej, mgr. Janowi Łuszkiewiczowi oraz mgr. Michałowi Zacharyasiewiczowi.

W czasie trwania Sympozjum odbyło się systemem hybrydowym Walne Zebranie członków Towarzystwa.  Z uwagi na zbliżające się XX lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Akarologicznego  jednogłośnie ustalono, że kolejne XXXVIII Sympozjum Akarologiczne odbędzie się w 2024 roku w Krakowie  – miejscu utworzenia PTA, a jego organizatorami będą krakowscy akarolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Paula Zajkowska

Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu