Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 – NOWE WŁADZE PTA

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące trzecią czteroletnią kadencję Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i jego ustępujących władz odbyło się 29 września 2016 w Collegium Biologicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział 25 członków PTA. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, a także za okres całej kadencji, tj. od…