Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące trzecią czteroletnią kadencję Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i jego ustępujących władz odbyło się 29 września 2016 w Collegium Biologicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział 25 członków PTA. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, a także za okres całej kadencji, tj. od października 2012 do września 2016 roku. Członkowie PTA przyjęli sprawozdania, a następnie udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium. W skład Zarządu na nową kadencję weszli: prof. Joanna Mąkol (prezes PTA), prof. Wojciech Witaliński (wiceprezes), mgr Hanna Moniuszko (sekretarz), dr Anna Wierzbicka (skarbnik), prof. Jacek Dabert (członek Zarządu) oraz prof. Andrzej Kaźmierski (członek Zarządu). Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: prof. Piotr Skubała (przewodniczący), dr hab. Bożena Sikora (zastępca przewodniczącego) i dr Magdalena Felska (członek KR). Po wyborach, gość zebrania dr hab. Mariusz Lewandowski przedstawił propozycję zorganizowania jubileuszowego 35. Sympozjum Akarologicznego przez ośrodek warszawski. Zgodnie z ustaleniami, ma się ono odbyć w dniach 24-27 maja 2017. Ponieważ organizatorzy pragną połączyć je z obchodami jubileuszu 90-lecia prof. Jana Boczka (będącego członkiem honorowym naszego Towarzystwa), Sympozjum rozpocznie się w Warszawie, a następnie uczestnicy zostaną przewiezieni do Osiecka, gdzie odbywać się będą prezentacje referatowe i plakatowe. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce Komunikaty.

Wojciech Witaliński