Od wielu lat akarolodzy spotykają się na organizowanych co 4 lata Sympozjach EURAAC (EURopean Association of ACarologists), część z nich jest członkami tej organizacji, ale dopiero w tym roku EURAAC jako oficjalne Stowarzyszenie zostało – po pokonaniu wielu przeszkód – zarejestrowane we Francji. Jest to niewątpliwy sukces determinacji kilku osób, a w szczególności Sergea Kreitera.

Działalność EURAAC jest kierowana przez EXECUTIVE COMMITTEE of EURAAC w następującym składzie:

President: Salvatore Ragusa, Italy

President Elect: Anastasia Tsagkarakou, Greece

Secretary: Peter Schausberger, Austria

Treasurer: Marie-Stephane Tixier, France

Members:

Jacek Dabert, Poland

Serge Kreiter, France

Thomas Van Leeuwen, Belgium

Rostislav Zemek, Czech Republic

Antonella di Palma, Italy

Co-opted Members:

Maria Navajas, France

Jan Bruin, The Netherlands

Wojciech Witaliński, Poland

Alejandra Perotti, UK