Z wielką radością pragniemy poinformować, że dwóch członków naszego Towarzystwa zostało ostatnio wyróżnionych prestiżowymi tytułami doktora honoris causa.

W dniu 19 listopada 2006 roku Senat Uniwersytetu w Vechta (Niemcy) nadał członkowi Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, profesorowi dr hab. Czesławowi Błaszakowi tytuł doktora honoris causa tej Uczelni, a uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w dniu 3 maja 2007.

W dniu 20 maja 2009 roku w salach Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie decyzji Senatu UAM z dnia 27 października 2008 roku miała miejsce uroczystość nadania doktoratu honorowego i wręczenia dyplomu profesorowi dr Gerdowi Albertiemu z Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy). Laudację wygłosił Promotor, prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak.

Profesor Gerd Alberti to jedna z najbardziej znanych postaci akarologii światowej; wraz z Levisem Coonsem jest autorem fundamentalnego, dwutomowego dzieła z serii Microscopic Anatomy of Invertebrates, będącego kompendium aktualnej wiedzy na temat morfologii i anatomii Acari. Uznawany jest za wiodącego badacza w takich dziedzinach jak morfologia, anatomia, cytologia i taksonomia bezkręgowców. Lista publikacji (lata 1973-2009) prof. Albertiego liczy prawie ćwierć tysiąca artykułów, a zainteresowania badawcze dotyczą nie tylko roztoczy, ale praktycznie wszystkich grup Cheliceromorpha, przy czym wkład profesora Albertiego w znajomość każdej z tych grup jest znaczący. Obrazu dopełnia jego chęć uczestniczenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów badawczych, co przy jednoczesnej nadzwyczajnej skromności i pokorze względem natury ukazuje wielce ujmującą sylwetkę tego naukowca.

 

W imieniu Zarządu i członków Polskiego Towarzystwa Akarologicznego składamy serdeczne gratulacje Obu Laureatom i życzenia wielu sukcesów w dalszym odkrywaniu ekscytujących tajemnic zoologii. 

 

Wojciech Witaliński